Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Sídlo:
Winterova 66, 92163 Piešťany
IČO:
36084221
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
14.07.2016
Koniec kontroly
27.11.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť