Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
Sídlo:
Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš
IČO:
31908977
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
27.03.2017
Koniec kontroly
20.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť