Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Sídlo:
Obrancov mieru 3, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
37886851
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
15.03.2017
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť