Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rozhlas a televízia Slovenska
Sídlo:
Mlynská dolina -, 84545 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
47232480
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-006/2021/1031

Zmluvné vzťahy v RTVS
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2021/1031
Účel
Preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a realizácie vybraných zmluvných vzťahov so všeobecn
Začiatok kontroly
28.02.2021
Koniec kontroly
28.09.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-025/2016/1030

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použit
Začiatok kontroly
01.06.2016
Koniec kontroly
17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť