Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Sídlo:
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00165581
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-054/2016/1030

Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2016/1030
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s finančnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi na
Začiatok kontroly
12.12.2016
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
05.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
22.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť