Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Sídlo:
Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok
IČO:
31936415
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
20.03.2017
Koniec kontroly
05.07.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť