Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo:
Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
IČO:
00606707
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
01.03.2016
Koniec kontroly
16.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2014/1015

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2014/1015
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, správy a ochrany a
Začiatok kontroly
06.10.2014
Koniec kontroly
10.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UNLP Košice_KA-002_2014_1015_1090.pdf
Veľkosť: 202 KB, Dátum zverejnenia: 10.12.2014

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
06.09.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2008/0003

Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
15.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť