Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Sídlo:
Dobrovičova 8, 81000 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30844151
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-025/2016/1030

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použit
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť