Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zlatná na Ostrove
Sídlo:
Zlatná na Ostrove 184, 94612 Zlatná na Ostrove
IČO:
00306738
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
10.04.2017
Koniec kontroly
11.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť