Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Veľké Ozorovce
Sídlo:
Veľké Ozorovce 0, 07801 Veľké Ozorovce
IČO:
00332046
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-008/2017/1090

Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2017/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie VZPP a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácií škôl
Začiatok kontroly
03.05.2017
Koniec kontroly
12.06.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť