Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Holíč
Sídlo:
Bratislavská 5, 90851 Holíč
IČO:
00309541
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
30.07.2019
Koniec kontroly
27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2016/1015

Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2016/1015
Účel
Preverenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údaj
Začiatok kontroly
12.10.2016
Koniec kontroly
24.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2011/0007

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2011/0007
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť