Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malá Ida
Sídlo:
Hlavná 11, 04420 Malá Ida
IČO:
00324426
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-008/2017/1090

Kontrola financovania škôl a školských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2017/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie VZPP a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovaní a modernizácií škôl
Začiatok kontroly
08.05.2017
Koniec kontroly
27.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť