Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Sídlo:
Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske
IČO:
36311693
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-016/2017/1060

Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2017/1060
Účel
Preveriť • Plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR •
Začiatok kontroly
17.09.2017
Koniec kontroly
15.10.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť