Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola v Trenčíne, Dlhé Hony 1
Sídlo:
Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
IČO:
36126543
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
21.05.2019
Koniec kontroly
30.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť