Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra
Sídlo:
Benkova 34, 94901 Nitra
IČO:
37965859
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
06.06.2019
Koniec kontroly
18.07.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť