Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bystré
Sídlo:
Bystré 98, 09434 Bystré
IČO:
00332275
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
01.08.2019
Koniec kontroly
17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2012/1070

Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2012/1070
Účel
Preveriť efektívnosť majetkových vkladov do obchodných spoločností a zistiť plnenie zámerov s akými
Začiatok kontroly
13.03.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava_o_vysledku_Bystre_034_2012_1070_1110.pdf
Veľkosť: 208 KB, Dátum zverejnenia: 28.06.2012

Späť