Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov Dolné Saliby
Sídlo:
Dolné Saliby 786, 92502 Dolné Saliby
IČO:
00352527
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
05.04.2018
Koniec kontroly
25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť