Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Sídlo:
Opatovská cesta 7, 04001 Košice-Vyšné Opátske
IČO:
00162159
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
18.03.2019
Koniec kontroly
16.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť