Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bóna LABELS s.r.o.
Sídlo:
Považská 18, 94001 Nové Zámky
IČO:
35951541
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
06.05.2019
Koniec kontroly
03.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť