Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
Sídlo:
Sladovnícka 15, 91701 Trnava
IČO:
35782803
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
11.04.2019
Koniec kontroly
28.04.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť