Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Sídlo:
Lietava 222, 01318 Lietava
IČO:
36148750
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
17.07.2019
Koniec kontroly
30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť