Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Sídlo:
T.G.Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice
IČO:
34129316
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
02.07.2019
Koniec kontroly
21.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť