Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Sídlo:
M. R. Štefánika 2266, 02601 Dolný Kubín
IČO:
46275096
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
22.07.2019
Koniec kontroly
22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť