Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
NADÁCIA PROSPERITAS
Sídlo:
Hlavná 141/22, 07901 Veľké Kapušany
IČO:
35560444
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
17.06.2019
Koniec kontroly
22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť