Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU - CAMBO
Sídlo:
Paulínska 16, 91724 Trnava
IČO:
00397687
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
11.09.2018
Koniec kontroly
26.03.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť