Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK - Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)
Sídlo:
Malá Hora 4C/4D, 03601 Martin
IČO:
00397865
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
01.10.2018
Koniec kontroly
27.03.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť