Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad komisára pre deti
Sídlo:
Odborárske námestie 3, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
50159399
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-034/2018/1030

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je kontrola hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v
Začiatok kontroly
17.07.2018
Koniec kontroly
16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť