Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
Sídlo:
Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice
IČO:
00651443
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
23.04.2018
Koniec kontroly
28.06.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť