Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Viacúčelové zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Kukučínova 2970, 02201 Čadca
IČO:
42391385
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
16.04.2018
Koniec kontroly
24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť