Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o.
Sídlo:
Jozefa Martinčeka 108/50, 01303 Varín
IČO:
45739927
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť