Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dom seniorov
Sídlo:
Juraja Holčeka 222/1, 94143 Dolný Ohaj
IČO:
42116619
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
22.04.2018
Koniec kontroly
23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť