Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SENIOR GARDEN n.o.
Sídlo:
Kostolná 81/51, 93531 Horná Seč
IČO:
45733082
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
19.04.2018
Koniec kontroly
10.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť