Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Sídlo:
Pluhová 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
42134943
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-022/2018/1030

Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
25.02.2018
Koniec kontroly
12.07.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť