Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo:
Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00165387
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-009/2022/1130

Národné zdravotné registre NCZI
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2022/1130
Účel
Preveriť procesy zabezpečujúce dáta vo vybraných národných zdravotných registroch.
Začiatok kontroly
22.05.2022
Koniec kontroly
10.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
02.02.2022
Koniec kontroly
27.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2018/1030

Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie stavu funkčnosti a využívania vybraných častí systému elektron
Začiatok kontroly
18.07.2018
Koniec kontroly
14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-063/2015/1030

Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-063/2015/1030
Účel
Prekontrolovať činnosti a postupy pri zavádzaní informačných a komunikačných technológii s cieľom
Začiatok kontroly
04.10.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť