Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Sídlo:
Partizánska 1, 07192 Michalovce
IČO:
42096651
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
28.03.2019
Koniec kontroly
13.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť