Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Závodisko, š.p.
Sídlo:
Starohájska 29, 85269 Bratislava-Petržalka
IČO:
31354301
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
06.03.2019
Koniec kontroly
17.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť