Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00166596
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2018/1030

Transformácia Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie procesov prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied.
Začiatok kontroly
24.10.2018
Koniec kontroly
29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť