Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Veľký Šariš
Sídlo:
Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš
IČO:
00327972
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
22.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2011/0012

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2011/0012
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť