Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sídlo:
Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
17314852
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-022/2018/1030

Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
11.02.2018
Koniec kontroly
19.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2015/1040

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2015/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
19.11.2015
Koniec kontroly
10.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
21.09.2014
Koniec kontroly
09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SIOV_KA-015_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 497 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť