Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská akadémia vied
Sídlo:
Štefánikova 49, 81438 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00037869
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-021/2018/1030

Vedecké parky a výskumné centrá
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2018/1030
Účel
Preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie udržateľnosti projektov a
Začiatok kontroly
11.09.2018
Koniec kontroly
28.03.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
11.02.2016
Koniec kontroly
01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2014/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a overiť, či podávajú verný
Začiatok kontroly
26.02.2014
Koniec kontroly
23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol SAV_KA-052_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 456 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2014

Späť