Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00166791
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-039/2018/1030

Transformácia Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie procesov prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied.
Začiatok kontroly
23.10.2018
Koniec kontroly
29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť