Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Tatranská Lomnica 0, 05960 Vysoké Tatry
IČO:
00166529
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-039/2018/1030

Transformácia Slovenskej akadémie vied
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preverenie procesov prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied.
Začiatok kontroly
18.10.2018
Koniec kontroly
03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť