Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Hradná 1, 94501 Komárno
IČO:
00059994
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
02.07.2019
Koniec kontroly
17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť