Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Bracovce 26
Sídlo:
Bracovce 26, 07205 Bracovce
IČO:
35545755
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
30.06.2020
Koniec kontroly
25.08.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť