Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MH Manažment, a. s.
Sídlo:
Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
50088033
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-026/2019/1061

Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2019/1061
Účel
Účelom KA bude preveriť a vyhodnotiť : - Manažérsky prístup pri fungovaní spoločnosti a výko
Začiatok kontroly
01.09.2019
Koniec kontroly
26.01.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť