Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenské elektrárne, a. s.
Sídlo:
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
35829052
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-038/2019/1063

Kontrola zmlúv a ich plnení
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2019/1063
Účel
Účelom, resp. pridanou hodnotou kontroly bude zhodnotiť zmluvy, zmluvné vzťahy a podmienky a hospodá
Začiatok kontroly
06.10.2019
Koniec kontroly
03.03.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2014/1060

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pri projekte dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (EMO 34) v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2014/1060
Účel
Kontrola bude zameraná na preverenie plnenia podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí finančnýc
Začiatok kontroly
23.11.2014
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť