Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Sídlo:
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
IČO:
36836567
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
17.01.2021
Koniec kontroly
05.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
20.02.2014
Koniec kontroly
29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_BBRSC_039_2013_1120_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 524 KB, Dátum zverejnenia: 29.06.2014

Späť