Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Sídlo:
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 81249 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00156850
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-004/2020/1130

Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2020/1130
Účel
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Začiatok kontroly
05.05.2020
Koniec kontroly
15.02.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť