Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Sídlo:
Jeséniova 17, 83315 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00156884
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-004/2020/1130

Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2020/1130
Účel
Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný.
Začiatok kontroly
27.09.2020
Koniec kontroly
07.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2017/1060

Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2017/1060
Účel
Preveriť • Plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúcich z predpisov EÚ a SR •
Začiatok kontroly
26.04.2017
Koniec kontroly
30.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
02.06.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SHMU_KA-033/2014/1060_1060.pdf
Veľkosť: 489 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

KA-048/2007/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2007/0009
Účel
Začiatok kontroly
13.05.2007
Koniec kontroly
15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť