Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zemplínska Teplica
Sídlo:
Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica
IČO:
00332194
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
27.02.2020
Koniec kontroly
18.08.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť